Միջազգային իրավական ակտեր

Միջազգային իրավական ակտեր

ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության հետ համագործակցության վերաբերյալ

ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակցությամբ «Հայաստանի անտառների կայունություն, հարմարվողականության բարձրացում և համայնքային զարգացման կանաչ աճի խթանում՝ կլիմայի փոփոխության մեղմման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 3 «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերում (Հրազդանի, Սիսիանի և Տաշիրի) 2022 թվականից իրականացվել են 6 հատ ժամանակակից ջերմոցային համալիրների հիմնադրման աշխատանքներ: «Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղում հիմնադրված 2 ջերմոցներում 2023 թվականի գարնանն արդեն իսկ կատարվել է ցանք, իսկ մնացած 4 ջերմոցներում փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցման աշխատանքները կսկսվեն 2024 թվականին:

Վերը նշված ծրագրի շրջանակներում անտառային ոլորտի մասնագետների և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպվել են մի շարք վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացներն անց են կացվել միջազգային փորձագետների կողմից, որի ընթացքում ներկայացվել են անտառային լանդշաֆտների վերականգնման, փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցման, սերմերի մթերման և այլ աշխատանքների իրականացման մեթոդները, ինչպես նաև քննարկվել են անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ այլ հարցեր:

Հրազդանի, Սիսիանի և Տաշիրի «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի աշխատակիցների համար դասընթացներ են կազմակերպվել նաև անմիջապես ջերմոցային համալիրներում, որի հիմնական նպատակն է զարգացնել տնկարանների անձնակազմի և աշխատողների կարողությունները՝ կատարելագործելով նրանց տեսական և գործնական հմտությունները: