Էկոպարեկային Ծառայության կառուցվածք

Էկոպարեկային Ծառայության կառուցվածք

ՇՄՆ Էկոպարեկային ծառայության պետ Վլադիմիր Կիրակոսյան

 

Հեռ․ 010 65 17 38

Էլ․ փոստ՝ [email protected]

   

ՇՄՆ  Էկոպարեկային ծառայության պետի առաջին տեղակալ Վարդան Սարգսյան 

Հեռ․ 010 65 32 62

Էլ․ փոստ՝ [email protected]

 

 ՇՄՆ  Էկոպարեկային ծառայության պետի տեղակալ - Արուսյակ Սիրադեղյան 

 

    

Հեռ․ 010 65 02 70

Էլ․ փոստ՝ [email protected]

 

ՇՄՆ  Էկոպարեկային ծառայության գլխավոր քարտուղար Լուսինե Ալեքսանյան 

    

Հեռ․ 010 65 09 35

Էլ․ փոստ՝ [email protected]

 

ՇՄՆ Էկոպարեկային ծառայության պետի օգնական Լուսինե Հակոբյան 

     

Հեռ. 010 65 02 12

Էլ․ փոստ՝ [email protected]

                              

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

 Հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

   Ներքին անվտանգության վարչություն

  Պետական անտառների, անտառային հողերի և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռիսկերի կառավարման վարչություն

 

Աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

 

  Իրավական ապահովման և վարչական վարույթի վարչություն

 Կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հաշվարկի և վերլուծության վարչություն  

 Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն  

 Վարչատնտեսական և նյութատեխնիկական ապահովման վարչություն  

 Անձնակազմի կառավարման բաժին  

 Գնումների բաժին  

 Ընդհանուր բաժին  

 Առաջին բաժին  

 Տեղեկատվական համակարգերի բաժին  

 Ծրագրերի ապահովման բաժին  

 Ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներ

 ՀՀ Լոռու մարզային վարչություն  

 ՀՀ Վայոց ձորի և Արարատի մարզային վարչություն  

 ՀՀ Սյունիքի մարզային վարչություն  

 ՀՀ Շիրակի և Արագածոտնի մարզային վարչություն  

 ՀՀ Տավուշի մարզային վարչություն  

 ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզային վարչություն  

 Երևան քաղաքի և ՀՀ Արմավիրի մարզային վարչություն