Ներքին և արտաքին ազդարարում

Ներքին և արտաքին ազդարարում

 

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության Էկոպարեկային ծառայության գործունեությանն առնչվող ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում
հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու է Հայաստանի

Իրավական ապահովման և վարչական վարույթի վարչության վարչական վարույթի բաժնի պետի պաշտոնակատար /վարչության պետի պարտականությունները կատարող/ Էդուարդ Ղուկասյան։

 Հեռ․՝ +3741030-45-01  էլ․փոստ՝ [email protected]

103-Ա

119-Ա