Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու և վերջինիս փոխարինող անձ